สหพัฒน์ “โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ” มอบเจลฯให้กับรัฐสภา

2020-08-07 18:30:07

สหพัฒน์ “โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ” มอบเจลฯให้กับรัฐสภา

Advertisement


คุณแก้วเก้า เผอิญโชค ประธาน มูลนิธิ คิดดี พูดดี ทำดี พร้อมด้วย คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี ประธานโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ ได้เข้าร่วมสนับสนุน ”โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ” ได้เรียนเชิญท่านประธานรัฐสภา คุณชวน หลีกภัย รับมอบแอลกอฮอล์เจลซื่อสัตย์ ที่ห้องประชุมประธานรัฐสภา รัฐสภาใหม่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมโครงการ “ซื่อสัตย์เพื่อชาติ” เข้าร่วมในการสร้างกระแสความซื่อสัตย์ให้เกิดในใจของคนไทยทุกคน โดยมุ่งหวังให้คนไทยทั่วประเทศ ดึงความดีที่มีอยู่ในใจ ออกมาปฎิบัติให้เกิดสังคมของคนดี มีความซื่อสัตย์ ทั้งนี้ได้เริ่มจากเด็กๆและมุ่งหวังให้กระจายไปในวงกว้าง ให้กระแสความซื่อสัตย์ได้สร้างความสุขแก่ทุกคนในการทำความดี เพื่อให้สังคมไทย เป็นสังคมที่น่าอยู่ เป็นชื่อเสียงของประเทศไทยว่า

“คนไทยคนดี มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจ”