"ไอลอว์" ล่า 5 หมื่นชื่อเสนอร่าง รธน.ฉบับประชาชน

2020-08-07 18:00:01

"ไอลอว์" ล่า 5 หมื่นชื่อเสนอร่าง รธน.ฉบับประชาชน

Advertisement

"ไอลอว์" ตั้งโต๊ะล่า 5 หมื่นชื่อเสนอร่าง รธน.ฉบับประชาชน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)  ท่าพระจันทร์ โครงการอินเทอร์เนตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ "ไอลอว์" จัดกรรม  "เข้าชื่อ 5 หมื่นชื่อ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่างรัฐธรรมนูญ"เพื่อเขิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยผู้จัดกิจกรรมมีการตั้งโต๊ะสำหรับร่วมลงชื่อ กรอกเอกสาร และถ่ายสำเนาบัตรประชาชน นอกจากนี้ยังมีการแจกแผ่นพับซึ่งให้ข้อมูลต่างๆ อาทิ ปัญหารัฐธรรมนูญ 60 ซึ่งเขียนโดย คสช. ระบบเลือกตั้งเพื่อ คสช. และวางฐานอยู่ยาวให้ คสช. พร้อมกันนี้ ยังอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการเสนอแก้รัฐธรรมนูญด้วยการร่วมกันลงชื่อให้ได้ 50,000 รายชื่อ เพื่อปิดทางนายกฯ คนนอก โดยยกเลิกมาตรา 257  ยกเลิกมาตรา 65 และ 275 ที่คสช. แต่งตั้งบุคคลขึ้นมาเขียนแผ่นแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยกเลิกการปฏิรูปประเทศด้วยคนของ คสช., ยกเลิกข้อความในมาตรา 252 ที่ให้มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง  ยกเลิกมาตรา 279 ที่เป็นหลักประกันให้ คสช. ไม่ต้องรับผิด


สำหรับประเด็นการแก้ไข มีหลักสำคัญได้แก่ 1. นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.  ส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน แก้กระบวนการสรรหาคนในองค์กรอิสระ ปลดล็อกกลไกรัฐธรรมนูญ และมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 200 คน โดยต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จใน 360 วันนับแต่มี ส.ส.ร.ทั้งนี้ ไอลอว์ จะเดินทางไปตั้งโต๊ะล่ารายชื่อในสถานที่ต่างๆ หลังจากนี้ และประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อลงชื่อแล้วส่งไปรษณีย์ ได้ทาง ilaw.or.th/5000Con 

แท็กที่เกี่ยวข้อง