ศาลจังหวัดหัวหินวางพวงมาลาวันรพี

2020-08-07 17:10:21

ศาลจังหวัดหัวหินวางพวงมาลาวันรพี

Advertisement

ศาลจังหวัดหัวหินวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ศาลจังหวัดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวรวิทย์ ทองมาลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน ได้นำคณะผู้พิพากษา หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เทศบาลเมืองหัวหิน และภาคเอกชนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี

สำหรับวันรพี ตรงกับวันที่ 7 ส.ค.ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและนักกฎหมายทั้งปวง โดยทรงวางรากฐานการศึกษาวิชานิติศาสตร์ ปฏิรูประบบกฎหมาย พัฒนากิจการด้านนิติศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมของไทยให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงแก้ไขระบบงานยุติธรรมให้เป็นแบบสากล ทรงพระราชนิพนธ์ตำรากฎหมายต่างๆไว้เป็นอันมาก อันเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาวิชานิติศาสตร์ตราบจนถึงปัจจุบัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง