“ราชทัณฑ์"ลุยหารือตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

2020-08-07 11:27:51

“ราชทัณฑ์"ลุยหารือตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

Advertisement

“ราชทัณฑ์" เดินหน้าหารือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา แนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 7 เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางออกแบบโครงสร้างและการบริหารจัด การเรือนจำอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม ตลอดจนการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยนายอายุตม์ สินธพพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และน.ส.ปรีย์ธิดา สมจิตร ผอ.กองพัฒนาพฤตินิสัย เข้าร่วมการประชุม


สำหรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เป็นแนวคิดและนโยบายการพัฒนาพฤตินิสัยของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ซึ่งได้แต่งตั้งให้ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต เป็นประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ที่ถือได้ว่าเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างยิ่ง โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 พร้อมได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ กรมประดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติม โดยมีมติเห็นชอบแนวคิด “เรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนใน การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้พ้นโทษเพื่อประกอบอาชีพอิสระ และการดำรงชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมีคุณภาพ” ที่ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน นำโดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย อดีต ผอ.ธนาคารออมสิน เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานเรื่องดังกล่าว โดยจะร่วมขับเคลื่อนทำงานคู่ขนานไปกับคณะอนุกรรมการชุดนี้ต่อไป


ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ หวังว่า การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อสร้างการยอมรับจากสังคม ตลอดจนความปลอดภัย และ ความสงบสุขของประชาชน และยังสามารถลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ลดปัญหาอาชญากรรมซ้ำซ้อนและป้องกันไม่ให้คนเคยติดคุกกลับเข้าสู่วงจรเดิม อีกทั้งในส่วนของด้านเศรษฐกิจจะมีแหล่ง ฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพดี ราคาถูก มีระเบียบวินัย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันเกิดผู้ประกอบการใหม่ เปิดศูนย์กลางการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และงานบริการ ของราชทัณฑ์ พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคมได้อีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง