กรมการจัดหางานส่ง จนท.เคลียร์แรงงานต่างด้าวร้องโรงงานเปิดกิจการ

2020-08-07 10:24:19

กรมการจัดหางานส่ง จนท.เคลียร์แรงงานต่างด้าวร้องโรงงานเปิดกิจการ

Advertisement

อธิบดีกรมการจัดหางานส่ง จนท. เคลียร์แรงงานเมียนมาใน จ.ตากกว่า 400 คน รวมตัวเรียกร้องให้โรงงานเปิดแรงงานกลับเข้าทำงาน หลังสถานประกอบการหยุดกิจการชั่วคราวจากพิษโควิด – 19 กว่า 2 เดือน ทำให้ไม่มีรายได้

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงกรณีที่มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมากว่า 400 คน รวมตัวกันหน้า บริษัทคอร์ติน่า อีเกอร์ จำกัด หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อเรียกร้องให้โรงงาน เปิดรับกลุ่มแรงงานกลับเข้าทำงานตามปกติ หลังจากสถานประกอบการได้หยุดกิจการชั่วคราว กว่า 2 เดือน เพราะพิษโควิด – 19 ทำให้แรงงาน ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางาน ไม่นิ่งนอนใจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางาน จ.ตาก ลงพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก ทันที เพื่อรับฟังปัญหา เจรจาและชี้แจงข้อกฎหมาย จากการตรวจสอบ พบว่า ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวประเภทกลุ่มเช้าไป-เย็นกลับ (มาตรา 64) ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรา 79/1 ของสำนักงานประกันสังคมจากการที่นายจ้างประกาศหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2563 - 30 ก.ย.2563 อีกทั้ง นายจ้างยังคงค้างจ่ายเงินค่าจ้างตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งแรงงานต่างด้าวได้เรียกร้องว่า หากนายจ้างประสงค์จะปิดกิจการขอให้นายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี จะมีการเจราจาหาข้อยุติร่วมกันระหว่างนายจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคเอกชน (MAP, LPN) อีกครั้งในวันที่ 11 ส.ค. 2563 นี้ เวลา 09.00 น. ที่ บริษัทคอร์ติน่า อีเกอร์ จำกัด

“ทันทีที่รับทราบเรื่อง กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะให้ความสำคัญกับแรงงานทุกคนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษชน การได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองและดูแลเหมือนเช่นคนไทย และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งความคุ้มครองกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของนายจ้าง หรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งสามารถร้องทุกข์ได้ ผ่านทาง สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือผ่านทางเพจของสำนักงานฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แทนการรวมตัวกัน หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน นอกจากนี้ แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยยังจะได้รับประโยชน์จากสวัสดิการการประกันสังคม การประกันสุขภาพ การศึกษาและสังคม เพื่อให้สามารถทำงานอยู่ในประเทศไทยได้อย่างปกติสุข ” นายสุชาติ กล่าว