"พาณิชย์" จับมือภาคเอกชนเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

2020-08-07 08:00:44

"พาณิชย์" จับมือภาคเอกชนเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

Advertisement

"พาณิชย์" จับมือภาคเอกชน เชื่อมโยงเครือข่ายจับคู่เจรจาการค้า เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน ชูอุบลฯโมเดล เป็นจังหวัดต้นแบบ 

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงาน “E-San Organic & Natural Shop” ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค. 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน  ใน จ.อุบลราชธานี ถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญของประเทศ มีผลิตภัณฑ์ทางด้านอินทรีย์จากพืช ประมง ปศุสัตว์ที่หลากหลายและมีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ประชาชน อย่างยั่งยืน  ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ในการเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มั่งคง เน้นย้ำให้ พาณิชย์จังหวัดต้องทำหน้าที่ เซลล์แมนนำสินค้าในพื้นที่ เชื่อมโยงภาคเอกชน และแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช้ และช่วยปิดการขายให้ประชาชน

ด้าน นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ได้คัดเลือกสินค้าโดยได้แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร มีทั้งผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรแปรรูป เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ แป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ ผักออรแกนิค ผลไม้ อาหารประมง อาหารสุก เป็นต้น 2. กลุ่มเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลักและผลไม้  3. กลุ่มเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าฝ้ายออร์แกรนิค ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ฝ้าฝ้ายย้อมคราม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งประกอบการแต่งกายที่ทำจากวัสดุทุกประเภทเพื่อความสวยงาม เป็นต้น  4.กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ใช้หรือตกแต่งประกันในบ้าน สถานที่ต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เป็นต้น และ กลุ่มที่ 5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องสำอางสมุนไพร ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆอาทิ จัดการแสดงศิลปะวัฒนะรรม การแสดงดนตรีและศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม

สำหรับการจัดงาน ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค. 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี  มาเลือกซื้อสินค้าดี วิถีถิ่น กินอาหารเกษตรปลอดภัย เที่ยววิถีใหม่ ช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยยั่งยืน

แท็กที่เกี่ยวข้อง