"ก้าวไกล" ดันแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปลดล็อก ม.4

2020-08-06 22:25:24

"ก้าวไกล" ดันแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปลดล็อก ม.4

Advertisement

"ก้าวไกล" ดันแก้ไข  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปลดล็อกมาตรา 4 ช่วยแรงงานจ้างเหมาให้ได้รับสิทธิ สวัสดิการ เสริมสร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สถานการณ์ช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความลำบากให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศอย่างมาก จึงเสนอแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนผู้ใช้แรงงาน ทั้งการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ สิทธิวันลาคลอด และสิทธิด้านอื่นๆ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้จะเริ่มต้นด้วยการปลดล็อก มาตรา 4 เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานในรูปแบบการจ้างเหมาได้รับสิทธิ สวัสดิการ และเสริมสร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


ด้าน นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ระุบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ มีแรงงานนอกระบบในรูปแบบการจ้างเหมาบริการของรัฐและรัฐวิสาหกิจกว่า 700,000 คน ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากในยามเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ แต่กลับไม่สามารถรับสิทธิประกันสังคม ไม่สามารถรับสวัสดิการใดๆ กมธ.แรงงานเห็นสมควรว่า ควรปลดล็อกมาตรา 4 และแก้ไขสิทธิประโยชน์ที่ล้าหลังในกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับ พ.ศ. 2541 เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานและเศรษฐกิจของประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง