"นฤมล"พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2020-08-06 18:45:52

"นฤมล"พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

Advertisement

"นฤมล"โพสต์หลังได้โปรดเกล้าฯ เป็น รมช.แรงงาน ระบุสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  รมช.แรงงาน ได้โพสต์ภาพพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี พร้อม ข้อความผ่านเพจ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ระบุว่า  ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าดำรงตำแหน่ง รมช.แรงงาน ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยจะน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป


ขอบคุณเพจ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง