"นพดล" รอดูท่าทีรัฐบาลแก้ รธน.

2020-08-06 18:35:45

"นพดล" รอดูท่าทีรัฐบาลแก้ รธน.

Advertisement

"นพดล" รอดูความชัดเจนรัฐบาลจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไร

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งความจริงรัฐบาลก็ได้แถลงเรื่องนี้เป็นนโยบายต่อสภาฯ ไปแล้ว แต่ที่ต้องรอความชัดเจนคือรัฐบาลจะแก้มาตราใด เรื่องอะไร เนื่องจากยังไม่มีการพูดชัดเจนในสารัตถะหรือเนื้อหา ซึ่งคงต้องรอฟังจากฝ่ายรัฐบาลอีกครั้ง ในส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น อาจมี 3 แนวทางคือ แนวทางที่ 1 แก้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญหรือแก้มาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรานี้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ค่อนข้างมากและยาก เพื่อแก้ให้คลายลงกลับมาใช้เกณฑ์เสียงข้างมากของรัฐสภา แนวทางที่ 2 คือแก้เนื้อหารายมาตรา และแนวทางที่ 3 คือแก้ให้มีตัวแทนประชาชนไปร่างรัฐธรรมนูญในรูปสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ ส.ส.ร. ซึ่งมีเสียงของกรรมาธิการวิสามัญของสภาและพรรคการเมืองหลายพรรครวมทั้งพรรคเพื่อไทยเสนอแนวทางนี้

"คนไทยกำลังรอติดตามว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะเลือกแนวทางใดบ้าง หรือจะเสนอแนวทางแรกคือแก้ไขเฉพาะมาตรา 256 ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ต้องถามว่าจะทำให้มีความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นอย่างไร ผมเห็นว่าการแก้ไขควรต้องทำให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ถ้ากติกาเป็นธรรมจะนำไปสู่ความปรองดอง และทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านประชาธิปไตยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ ที่สำคัญต้องดีไซน์กติกาเพื่อประเทศไทย"นายนพดล กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง