“บัวขาว”ขอบคุณ "ชวน" คลอด พ.ร.บ.มวยสมัยเป็นนายกฯ

2020-08-06 18:10:37

“บัวขาว”ขอบคุณ "ชวน" คลอด พ.ร.บ.มวยสมัยเป็นนายกฯ

Advertisement

“บัวขาว”ขอบคุณ "ชวน" คลอด พ.ร.บ.มวยสมัยเป็นนายกรัฐมนตรี


เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่รัฐสภา ณ ห้องทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ ร.ต.สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ “บัวขาว บัญชาเมฆ” นักมวยไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ โดยได้พูดคุยถึง พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542 หรือกฎหมายมวย ซึ่งได้ออกในสมัยนายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยไทย อันเป็นศิลปะการต่อสู้และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขันมวยไทยได้กลายเป็นกีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย กฎหมายดังกล่าวทำให้กีฬามวยมีมาตรฐาน ดังนั้น สมควรส่งเสริมให้มีการจัดให้มีสวัสดิการแก่นักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวยที่เหมาะสม