กมธ.ผลักดันรัฐจ่ายค่าตอบแทน “อสม.-อสส.” 19 เดือน

2020-08-06 17:15:52

กมธ.ผลักดันรัฐจ่ายค่าตอบแทน “อสม.-อสส.” 19 เดือน

Advertisement

กมธ.สาธารณสุขผลักดันรัฐจ่ายเงินค่าตอบแทน “อสม.-อสส.”จาก 7 เดือนเป็น19 เดือน 

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่รัฐสภา นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย (ภท.)ในประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และคณะ แถลงข่าวผลการประชุมว่า กมธ. ได้พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้เห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อสม.และอสส. รวมจำนวนไม่เกิน 1,054,729 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือน มี.ค. - ก.ย. 63 (7 เดือน) กรอบวงเงินไม่เกิน 3,622,319,500 บาทนั้น

นายปกรณ์ กล่าวว่า ทาง กมธ. มีความเห็นว่าความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เกิดจากความร่วมมือของระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะ อสม.และอสส. ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามการควบคุมโรคอุบัติใหม่ต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปี อสม.และอสส. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในกระบวนการดังกล่าวสมควรได้รับกำลังใจและความช่วยเหลือในการเสี่ยงภัยมากกว่า 7 เดือน ซึ่งคณะ กมธ. จะผลักดันและเร่งรัดให้รัฐบาลจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอสม.และอสส. เพิ่มขึ้นจาก 7 เดือน19 เดือน ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้โดยเร็วที่สุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง