รมว.แรงงานพร้อมทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

2020-08-06 15:55:11

รมว.แรงงานพร้อมทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

Advertisement

รมว.แรงงานคนใหม่พร้อมทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรมว.แรงงาน ว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรมว.แรงงานนั้น จะขอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยจะน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง