เก๋ไก๋! "พานไหว้ครูเด็กช่าง" ประดิษฐ์จากเครื่องมือ-ชิ้นส่วน จยย.

2020-08-06 12:25:55

เก๋ไก๋! "พานไหว้ครูเด็กช่าง" ประดิษฐ์จากเครื่องมือ-ชิ้นส่วน จยย.

Advertisement

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ทำพานไหว้ครู โดยการนำเอาเครื่องมือช่างมาประกอบในพาน รวมทั้งนักศึกษา ยังทำพานไหว้ครูที่ประดิษฐ์จากชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์สร้างความแปลกตา สื่อความคิดสร้างสรรค์

วันที่ 6 ส.ค. ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จัดให้มีการประกอบพิธีไหว้ครู ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ โดยนักศึกษาระดับชั้นอาชีวะ ต่างนำเอาอาหารคาว-หวาน ผลไม้ พร้อมเครื่องมือช่าง ประกอบพิธีไหว้ องค์พระวิษณุกรรม บิดาแห่งการช่างของคณะครู และ นักศึกษา สถาบันอาชีวะศึกษา

ส่วน นักศึกษาหลากแผนกวิชา ต่างจัดทำพานไหว้ครูในแบบของแผนกที่ตัวเองเรียน มีทั้งพานดอกไม้สด พานทุเรียน พานป้องกันไวรัสโควิด พานเครื่องเล่นเด็ก มีการนำรูปครูที่ปรึกษา มาใส่ไว้ในพาน แต่ที่แปลกตา คือนักศึกษาแผนกวิชาช่าง ต่างนำเครื่องมือช่างของแต่ละแผนก ทั้งเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า หัวแร้งบัดกรี และที่แปลกตาที่สุดก็คือ พานไหว้ครูซึ่งประดิษฐ์จากชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ โดยนักศึกษาได้นำเอาชิ้นส่วนของบางส่วนของรถจักรยานยนต์ เช่น เสื้อสูบ ลูกสูบ หัวเทียน สเตอร์ มาประกอบเพื่อทำพานในพิธีไหว้ครู สร้างความเก๋ไก๋แปลกตา