ดับแล้ว! 2 ราย "มหาสารคาม" ยอดป่วยไข้เลือดออกพุ่ง

2020-08-06 12:00:26

ดับแล้ว!  2 ราย "มหาสารคาม" ยอดป่วยไข้เลือดออกพุ่ง

Advertisement

ไข้เลือดออกระบาดพุ่งกระฉูด คร่าชีวิตแล้ว 2 ราย ขณะที่เทศบาลเมืองมหาสารคามเร่งออกให้ความรู้พ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย

นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมีสภาพอากาศร้อนสลับกับฝนตกอย่างต่อเนื่อง สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ส่งผลให้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด จากรายงานระบาดวิทยา พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 5 ส.ค. 2563 จำนวน 948 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 98.48 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 20 ปี ต.ตลาด อ.เมือง และ 37 ปี ต.เขวา อ.เมือง ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ทั้ง 2 คน โดยมีรายงานการเกิดโรคในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. -1 ส.ค. 63 พบผู้ป่วยมากถึง 322 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย พบผู้ป่วยมากที่สุดในอำเภอเมืองมหาสารคาม แกดำ กันทรวิชัย เชียงยืน และอำเภอกุดรัง ตามลำดับ
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ออกให้ความรู้ประชาชนในชุมชนสามัคคี พร้อมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายหลังจากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวัง และหมั่นตรวจสอบบริเวณโดยรอบบ้านไม่ให้มีน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใส่ทรายอะเบทลงในน้ำ เพื่อไม่ให้ยุงวางไข่ และป้องกันโรคไข้เลือดออก

แท็กที่เกี่ยวข้อง