กมธ.งบปี 64 พิจารณาแล้ว 8 กระทรวง

2020-08-05 18:55:36

กมธ.งบปี 64 พิจารณาแล้ว 8 กระทรวง

Advertisement

กมธ.งบประมาณปี 2564 ประชุม  17 วัน พิจารณาไปแล้ว 8 กระทรวง

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่รัฐสภา นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แถลงความวคืบหน้าการประชุมตลอด 17 วันที่ผ่านมา ใช้เวลาไปแล้ว 135 ชั่วโมง จากจำนวนทั้งหมด 237ชั่วโมง โดยพิจารณาไปแล้ว 8 กระทรวง 4 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 17.4 จากหน่วยงานทั้งสิ้น 20 กระทรวง 9 กลุ่มหน่วยงาน 26 กองทุน14 แผนบูรณาการ โดย 8 กระทรวงที่พิจารณา ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงอุตสาหกรรม

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ มีเพียงหน่วยงานเดียว คือ สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ งบประมาณ 8,475 ล้านบาท ซึ่งกมธ. ได้สอบถามมีเกี่ยวกับปัญหาการสร้างเขื่อนที่ประเทศจีน อันอาจจะกระทบต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญต่อการดำรงชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่า กระทรวงมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศจีนที่เป็นประเทศต้นน้ำ โดยได้มีการเจรจากันขอให้ทั้ง 2 ประเทศ มีการใช้น้ำและเก็บน้ำอย่างรับผิดชอบ ซึ่งจากการเจรจาทำให้ประเทศจีนปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหง ลงมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงอยู่ที่ 3.6 เมตรแล้ว นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นผู้เสนอกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง ตั้งแต่ปี2558 เพื่อให้ประเทศจีนเข้ามาร่วมมือเป็นสมาชิกตามกรอบความร่วมมือนี้ ซึ่งปัจจุบันความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศสมาชิกเดินหน้าไปได้ด้วยดี

นายอัครเดช กล่าวว่า ขณะนี้ กมธ.งบประมาณปี64ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณในภาพรวมของกระทรวงพลังงาน และจะมีการพิจารณางบประมาณในภาพรวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นคิวต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง