"บิ๊กป้อม"สั่งเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร

2020-08-04 23:35:44

"บิ๊กป้อม"สั่งเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร

Advertisement

"บิ๊กป้อม"สั่งเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไม่ให้ล่าช้า

เมื่อวันที่ 4  ส.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุม ครม.ว่าจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ได้พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตามข้อเรียกร้อง จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาที่ดินและป่าไม้ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ ปัญหาการพัฒนาอาชีพ และปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยได้กำชับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วไม่ให้ล่าช้า รวมทั้งมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะอนุกรรมการที่จะตั้งขึ้นกำหนด timeline เร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรให้ชัดเจนและเร็วที่สุด ทั้งนี้ ได้มอบให้นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองประธานคณะกรรมการฯ เป็นโฆษกของคณะกรรมการเพื่อแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจถึงการมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาชุมนุม ร้องเรียนปัญหาเดิมๆ ที่เคยเรียกร้องไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข