องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอนายกฯสั่งเอาผิด จนท.คดี "บอส"

2020-08-04 23:25:55

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอนายกฯสั่งเอาผิด จนท.คดี "บอส"

Advertisement

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอนายกฯสั่งการ ให้นำ จนท.ผู้ทำผิดคดี "บอส" มาลงโทษเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง ขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว โปร่งใสเพื่อดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ออกแถลงการณ์ ระบุว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอชื่นชมคำแถลงของคณะอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563 เกี่ยวกับคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา กรณีขับรถชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ จนเสียชีวิตคาที่ โดยอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม เนื่องจากมีกรณีการเสพโคเคนที่ยังไม่สิ้นอายุความ และจากการปรากฏของพยานหลักฐานใหม่เรื่องการพิสูจน์ความเร็วของรถเฟอร์รารี่ ที่มิได้บันทึกไว้ในสำนวนคดีเดิม โดยในคำแถลงมีการระบุอย่างชัดเจนว่ามิใช่การรื้อฟื้นคดีแต่เป็นการส่งฟ้องใหม่ เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด

คำแถลงครั้งนี้ ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อคณะอัยการสูงสุดเป็นอย่างยิ่ง ทำให้คนไทยทั้งประเทศยังมีความหวังต่อกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตามการส่งฟ้องใหม่ไม่สามารถลบล้างความผิดเก่าของผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีจนเกิดความเสื่อมเสียที่น่าอดสูครั้งนี้ได้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ฯ จึงขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในทุกหน่วยงานที่ทำให้เกิดความบกพร่อง และผิดพลาดได้ถึงขนาดที่ทำให้หนึ่งในสถาบันสูงสุดของประเทศเสื่อมเสียภาพลักษณ์ รวมทั้งประเทศไทยถูกดูแคลนจากนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่าง การลงโทษที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานของกระบวนการยุติธรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียนเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาสั่งการ ให้นำเจ้าหน้าที่ผู้ทำผิดมาลงโทษเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในอนาคต โดยขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และโปร่งใสเพื่อดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศ อันจะนำมา ซึ่งความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและ ในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดั่งที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้


แท็กที่เกี่ยวข้อง