"ธนาคารออมสิน"พร้อมปล่อยกู้ฉุกเฉินสู้"โควิด"รอบใหม่

2020-08-04 18:40:00

"ธนาคารออมสิน"พร้อมปล่อยกู้ฉุกเฉินสู้"โควิด"รอบใหม่

Advertisement

ธนาคารออมสิน ยืนยันพร้อมเปิดให้ "บริการสินเชื่อฉุกเฉิน" รอบ 2 ช่วยสู้วิกฤตโควิด รายละไม่เกิน 50,000 บาท

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยความคืบหน้ากรณีให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการให้สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ว่า หลังเปิดโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ปรากฏว่ามีประชาชนสนใจยื่นกู้จำนวนมากจนเต็มวงเงิน แต่ปรากฏว่าผู้ที่ยื่นเรื่องกู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ธนาคารกำหนด ทำให้วงเงินยังเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่ง ธนาคารออมสิน จึงเปิดให้บริการสินเชื่อดังกล่าวอีกครั้ง โดยจะเปิดให้ประชาชนยื่นกู้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.นี้เป็นต้นไป

นายวิทัย กล่าวอีกว่า การเปิดให้บริการสินเชื่อในครั้งนี้ ธนาคารออมสิน จะยังคงให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี โดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน หรือขาดรายได้ ผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ ต้องมีเอกสาร คือ สลิปเงินเดือนล่าสุด และใช้บุคคล หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้ ที่สำคัญ คือ ทั้งผู้กู้สินเชื่อและผู้ค้ำประกัน จะต้องใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด