“นกแอร์” ทวงค่าตั๋ว 3.5 ล้าน ส.ส.-อดีต ส.ส. 113 ราย

2020-08-04 17:00:07

“นกแอร์” ทวงค่าตั๋ว 3.5 ล้าน  ส.ส.-อดีต ส.ส.  113 ราย

Advertisement

“สมบูรณ์”เผย “นกแอร์” ทวงค่าตั๋ว 3.5 ล้าน  ส.ส.-อดีต ส.ส.  113 ราย ระหว่างปี 2555-2556 จองแล้วไม่เดินทาง 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ในโอกาสที่ผู้บริหาร บริษัท นกแอร์ ได้มาอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และได้พูดคุยถึงสถานะทางการเงินของบริษัท นกแอร์ ซึ่งเป็นที่ทราบว่าบริษัทได้ยื่นศาลล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการแล้ว และเมื่อเดือน มิ.ย.63 ทางบริษัทนกแอร์ได้ทำหนังสือเรื่องการติดตามยอดค้างชำระค่าตั๋วโดยสารกรณีไม่เดินทางของ ส.ส. ที่มียอดค้างชำระของ ส.ส.และอดีต ส.ส. ปี 2555- 56 ซึ่งเป็นช่วงท้ายของสภาฯในสมัยที่แล้ว โดยเป็นกรณีที่จองตั๋วโดยสารแล้วไม่เดินทาง เพราะหากเดินทางก็จะสามารถเบิกเป็นค่าใช้จ่ายได้ โดยมี ส.ส.และอดีตส.ส.ที่เป็นหนี้ของบริษัททั้งสิ้น 113 ราย ยอดหนี้รวม จำนวน 3,522,419.53บาท โดยมีบางคนเป็นหนี้ถึง 270,000 บาท และมีคนเป็นหนี้หลักแสนถึง 5 ราย ส่วนที่ติดหนี้ต่ำสุด 2,900 บาท ทั้งนี้ดูจากรายชื่อแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลซึ่งมีฐานะ มีชื่อเสียงที่สามารถชำระหนี้ได้ โดยนายชวน แนะนำว่า การเป็นหนี้สินนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคล ทางสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิ์ไปทวงถาม แต่แนะนำให้ทำหนังสือแจ้งไปยัง ส.ส. รายนั้น ๆที่เป็นลูกหนี้โดยตรง เพราะถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน เมื่อจองตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้วไม่เดินทางก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง