ภท.ยื่น กมธ.สอบเนื้อวัวปลอมหลอกขายชาวมุสลิม

2020-08-04 16:35:27

ภท.ยื่น กมธ.สอบเนื้อวัวปลอมหลอกขายชาวมุสลิม

Advertisement

ภท.ยื่น กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคสอบเนื้อวัวปลอมหลอกขายชาวมุสลิม

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่รัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย(ภท.) รับยื่นหนังสือจากนายปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เพื่อร้องเรียนเรื่อง สถานการณ์การปลอมแปลงเนื้อสุกรมาตกแต่งและจำหน่ายเป็นเนื้อวัวทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด

นายศุภชัย กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการนำเนื้อสุกรมาตกแต่งและจำหน่ายเป็นเนื้อวัว โดยนำเนื้อสุกรมาหมักด้วยเลือดวัวทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด โดยนำมาจัดจำหน่ายในตลาดชุมชนมุสลิมและช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจากการตรวจสอบ 42 ตัวอย่าง ที่ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการวิเคราะห์แล้วพบว่าเป็นเนื้อวัวปลอมที่ทำมาจากสุกรหมักด้วยเลือดวัวสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ช่องทางขายผ่านออนไลน์ พบว่าเป็นเนื้อวัวปลอม 100 เปอร์เซ็นต์

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยวงกว้างแล้ว และจะส่งผลกระทบไปยังเนื้อที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมในประเทศต่างๆ ด้วย โดยจะรับเรื่องดังกล่าวจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการ(กมธ.)คุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา และพรรคภูมิใจไทยจะติดตามความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว และนำไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าวให้พี่น้องประชาชนต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง