"ชวลิต" เชื่อ ส.ว.หนุนแก้ รธน.

2020-08-04 13:30:20

"ชวลิต" เชื่อ ส.ว.หนุนแก้ รธน.

Advertisement

"ชวลิต" เชื่อ ส.ว.หนุนแก้ รธน.ชี้ตั้ง ส.ส.ร.ยกร่างตอบโจทย์ รธน.ของประชาชน

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. ชนครพนม พรรคเพื่อไทย (พท.)  กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า  เท่าที่ได้พูดคุยกับ ส.ว.หลายท่าน ล้วนเข้าใจประเด็นการเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน และพรรคการเมือง โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างดีว่า เพื่อให้การเมืองมีเสถียรภาพ ประเทศได้รับความเชื่อมั่น จึงพร้อมให้การสนับสนุนการแก้ไขตามช่องทางรัฐธรรมนูญ ตนมีความเห็นสอดคล้องกับการแถลงข่าวของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีมติให้แก้ไขธรรมนูญมาตรา 256 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  เป็นประธาน ที่มีความเห็นให้มีการตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญ ความจริงแล้ว ส.ส.ร.ที่จะจัดตั้งขึ้น มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ละจังหวัด สามารถตอบโจทย์ได้ว่า นี่คือรัฐธรรมนูญของประชาชน  นอกจากนี้ ทั้งกระบวนการ ได้มาซึ่ง ส.ส.ร.และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญอย่างเร็วใช้เวลาประมาณ 1 ปี  ไม่กระทบสิทธิหน้าที่ ของ ส.ว.แต่อย่างใด