"ปดิพัทธ์"เปิดตัวคณะทำงานสังเกตการณ์เลือกตั้ง

2020-08-04 12:37:01

"ปดิพัทธ์"เปิดตัวคณะทำงานสังเกตการณ์เลือกตั้ง

Advertisement

"ปดิพัทธ์"เปิดตัวคณะทำงานสังเกตการณ์เลือกตั้ง  ชวน ปชช.ร่วมเป็นอาสาสมัคร ลุยเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่รัฐสภา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน เเละการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เเถลงต่อสื่อมวลชวน ถึงการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เพื่อสังเกตการณ์เลือกตั้ง ตรวจสอบความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเลือกตั้ง กับเครือข่ายประชาชน ว่า กมธ.ได้นำโครงการในระดับสากลมาปรับใช้ ในประเทศไทย คือ โครงการ ( Pararell Vote Trabulation ) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปรับใช้สำหรับสังเกตการณ์เลือกตั้ง กว่า 50 ประเทศทั่วโลก  ตั้งเเต่มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจและขาดความเชื่อมั่นในการเลือกตั้ง ซึ่งปัญหานี้เกิดจากรัฐธรรมนูญ 2560 และ การเลือกตั้งเเบบนี้เองที่ทำให้การเมืองไทย เดินต่อไปไม่ได้ทางออกคือต้องเเก้ไขรัฐธรรนูญ และเเก้ไขกฎหมายต่อไป สิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อตรวจสอบ เเละสร้างบรรทัดฐานการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เเละเป็นธรรม ปราศจากการทุจริตการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ภาคประชาชนมีความรู้ และมีพลัง โดยการจัดตั้งเครือข่าสังเกตการณ์เลือกตั้งขึ้น ซึ่งจะเริ่มต้นใช้ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5  ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อน โดยวันที่ 8 ส.ค.จะเป็นวันแรกที่มีการอบรม จากนั้น วันที่ 9 ส.ค. อาสาสมัครจะลงพื้นที่ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึ่งเชื่อเป็นโครงการนี้จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้ามามีบทบาทตรวจสอบการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเพจของ กมธ.พัฒนาการเมือง หรือเพจพีวีทีไทยแลนด์