“อนุทิน”ชง ครม. ไฟเขียวคลายล็อกกัญชา

2020-08-04 12:30:08

“อนุทิน”ชง ครม. ไฟเขียวคลายล็อกกัญชา

Advertisement

“อนุทิน”ชงร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เข้า ครม. เปิดเสรีกัญชา ให้ผู้ป่วย ประชาชน เอกชน ปลูกได้

เมื่อวันที่ 4  ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ในการประชุม ครม.วันนี้ จะเสนอให้มีการพิจารณาร่าง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่...พ.ศ.... เพื่อเปิดเสรีให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปลูกได้เองรักษาโรรค  ส่วนภาคเอกชน  บริษัทที่จะผลิตยาจากกัญชาก็สามารถขออนุญาตปลูกได้ สำหรับประชาชนทั่วไปถ้ามีสัญญาที่ชัดเจนกับภาคเอกชนก็สามารถขออนุญาตปลูกได้เช่นกัน เดี๋ยวดูในรายละเอียดตอนแถลงข่าวอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ 1. เพิ่มการเข้าถึงการรักษาให้ผู้ป่วยได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพสามารถขออนุญาตปลูกและใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคของตนเองได้ 2. ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์ในท้องถิ่นให้แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อใช้ในการปรุงยาเพื่อให้ผู้ป่วยของตนได้ และ 3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาของประเทศให้เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาภายใต้ความร่วมมือกับผู้ผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกครั้งผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถผลิตยากัญชาและส่งออกได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางยาของประเทศ ไม่ต้องนำเข้ายากัญชาจากต่างประเทศ และประหยัดงบประมาณ ในการนำยาโดยใช้ยากัญชาทดแทน หรือใช้ร่วมกับ ยาแผนปัจจุบันได้ ซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ผู้นำการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาไทยบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนไทยและประเทศชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แท็กที่เกี่ยวข้อง