“วิษณุ”ระบุ ครม.ยังไม่หารือแก้ รธน.

2020-08-04 10:45:08

“วิษณุ”ระบุ ครม.ยังไม่หารือแก้ รธน.

Advertisement

“วิษณุ”ระบุ ครม.ยังไม่หยิบยกแก้ รธน.มาหารือ ชี้ตั้ง ส.ส.ร.ร่างใหม่ก่อนทูลเกล้าฯต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวกรณีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  มีมติให้แก้ไขธรรมนูญมาตรา 256  ว่า เรื่องนี้ยังไม่เคยหยิบยกมาหารือใน ครม. เพราะยังไม่มีอะไรมาจากสภาฯ  ตอนนี้เพียงได้ยินเพียงแต่ข่าว นายพีระพันธุ์ ก็ไม่เคยมาหารืออะไรในเรื่องนี้ ต่อข้อถามว่า หากตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)จะใช้เวลาเป็นปีหรือสามารถเร่งรัดได้ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่รู้ว่าจะตั้งรูปแบบไหนอย่างไร  ถ้าร่างใหม่ก็เท่ากับการไปแก้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากแก้ตรงไหนก็แก้ไป แต่ถ้าแก้หมวด 1 ว่าด้วยหมวดทั่วไป  หมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์  และหมวด 15 ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  หรือแก้เกี่ยวกับคุณสมบัติองค์กรอิสระ หากเป็นประเด็นเหล่านี้เรื่องต้องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา ผ่านวาระ 1-3  หากผ่านวาระ 3  ก็นำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ก่อนจะทูลเกล้าฯต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติก่อน ซึ่งระหว่างนั้นอาจจะมีการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้  ซึ่งกำหนดระยะเวลาไว้ 1 เดือน