"วิษณ"แย้มหยุดชดเชยสงกรานต์ ก.ย.

2020-08-04 10:17:04

"วิษณ"แย้มหยุดชดเชยสงกรานต์ ก.ย.

Advertisement

"วิษณุ" แย้มวันหยุดชดเชยสงกรานต์เหมาะสมเดือน ก.ย. 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตอบข้อซักถามที่ว่าการประชุม ครม.วันนี้จะมีการหารือเรื่องวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์หรือไม่ว่า น่าจะยัง  แต่กำลังดูกันอยู่ในแง่ของจังหวะเวลาที่จะทำให้สะดวกกับการเดินทางท่องเที่ยว  ซึ่งต้องบอกให้รู้ล่วงหน้า  เมื่อมาดูกันแล้วเห็นว่าเดือน ต.ค.มีวันหยุดหลายวัน แต่จะไม่ต่อเนื่อง แต่เดือน ก.ย. เป็นเดือนที่ไม่มีวันหยุดราชการเลยก็อาจจะเหมาะสม  ขณะที่เดือน ส.ค.กะทันหันไป