ชวน ขรก.บำนาญ อายุ 60 - 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตาม ม. 40

2020-08-03 17:00:29

ชวน ขรก.บำนาญ อายุ 60 - 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตาม ม. 40

Advertisement

ประกันสังคมชวนข้าราชการบำนาญ อายุ 60 - 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าจากการที่สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 โดยการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาส ให้ข้าราชการบำนาญอายุระหว่าง 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้เช่นกัน สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ผู้สูงวัยสามารถเลือกได้ทุกทางเลือก ปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท ผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศที่สะดวก รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม หรือสมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกันสังคม สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th โทรศัพท์สายด่วน 1506 หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) ทั้งนี้ ขอย้ำถึงผู้สูงวัยที่มีอายุใกล้ครบ 65 ปีบริบูรณ์ ควรรีบสมัครขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบทันที หากอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ โทรศัพท์ 0-2965-2106 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขาทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการ ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชม.