"เทพไท" จ่อเสนอแก้ไข รธน. 3 ประเด็น

2020-08-03 10:52:12

"เทพไท" จ่อเสนอแก้ไข รธน. 3 ประเด็น

Advertisement

"เทพไท" จ่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ประเด็น เดินหน้าขอเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาล

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึง ความเคลื่อนไหวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 256 ซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้น และตนในฐานะเจ้าของญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ จะเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามแนวทางผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งตนจะเสนอแก้ไขใน 3 ประเด็น คือ 1.แก้ไขมาตรา 256 เพื่อปลดล็อคให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาตามมาตรฐานสากล และมีการลงประชามติจากประชาชนด้วย 2.ให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ที่มาจากตัวแทนประชาชนทุกสาขาอาชีพ ตัวแทนนักวิชาการทางนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ และ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทุกจังหวัด 3.มีการกำหนดความชัดเจนเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ยกเว้นการแก้ไขที่ไม่ให้มีการแตะต้องหมวด1 บททั่วไป และหมวด 2 ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขการปลุกระดม ในช่วงการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้น

นายเทพไท กล่าวต่อว่า แต่หลักเกณฑ์การเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256(2) จะต้องใช้เสียงของ ส.ส.จำนวน 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ คือประมาณ 100 คน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่มี ส.ส.อยู่ 52 คน จำเป็นต้องขอเสียงสนับสนุน จากพรรคการเมืองอื่น เพื่อลงชื่อในญัตติให้ครบ 100 คนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องแสวงหาแนวร่วมจากพรรคการเมืองอื่นๆอีกด้วย ในเบื้องต้นส่วนตัวได้ประสานงานเป็นการภายใน กับ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยไว้บ้างแล้ว และหวังว่ามีเสียงสนับสนุนครบ100คน สามารถยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

แท็กที่เกี่ยวข้อง