พระเมรุมาศใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

2017-10-02 18:25:00

พระเมรุมาศใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

รองนายกรัฐมนตรีตรวจการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ คืบหน้ากว่าร้อยละ 98

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ภาพรวมขณะนี้คืบหน้าร้อยละ 98.6

การก่อสร้างพระเมรุมาศคงเหลือการตกแต่งรายละเอียดพระจิตกาธานและงานติดตั้งพระวิสูตร ส่วนพระที่นั่งทรงธรรมและอาคารประกอบพื้นที่อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมณฑลพิธีอยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดขั้นสุดท้าย งานภูมิทัศน์ บริเวณแปลงนาด้านหน้าดำเนินการแล้วเสร็จ แต่จะมีการตกแต่งรั้วไม้ไผ่เพื่อปลูกผักสวนครัวเพิ่มเติม และภายในเขตมณฑลพิธีอยู่ระหว่างการตกแต่งด้วยไม้กระถางและไม้ดอกไม้ประดับ

Advertisement
ส่วนงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ ได้แก่ งานประติมากรรมเทวดา เทพพนม เทพชุมนุม ครุฑ คชสีห์ ราชสีห์ และสัตว์หิมพานต์ จัดทำแล้วเสร็จ และติดตั้งบนพระเมรุมาศแล้วทั้งหมด รวมทั้งจิตรกรรมฉากบังเพลิงและจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำขึ้นติดตั้งตามตำแหน่งแล้วเช่นกัน

งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี ได้แก่ งานจัดสร้างพระโกศจันทน์และฟืนไม้จันทน์ แล้วเสร็จงานจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ คืบหน้ารวมร้อยละ 98 อยู่ระหว่างการลงยาสีและประดับอัญมณี งานออกแบบ และจัดทำเครื่องสังเค็ด คืบหน้ารวมร้อยละ 81 งานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ รวมทั้งการจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ และพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถ และในวันที่ 7 ต.ค.นี้ จะมีการเตรียมการจัดพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตรฉัตรยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


Advertisement


Advertisement


Advertisement

แท็กที่เกี่ยวข้อง