"นิพนธ์"สั่ง ผวจ.เลยเร่งช่วยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน

2020-08-02 22:10:36

"นิพนธ์"สั่ง ผวจ.เลยเร่งช่วยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน

Advertisement

"นิพนธ์"สั่ง ผวจ.เลยเร่งช่วยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยเฉพาะบ้านชั้นเดียว บ้านที่มีเด็กคนชราอาศัยอยู่ ให้เร่งอพยพออกมายังที่ปลอดภัย


เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย  เปิดเผยว่า ได้รับรายงานการเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักใน จ.เลย ทำให้เกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในเขต อ.เมืองเลย อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม จซึ่งขณะนี้ประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,000 หลังคาเรือน ทั้งนี้ได้สั่งการไปยัง ผวจ.เลย หน่วยงาน ปภ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในทันที โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนที่มีสภาพชั้นเดียว รวมถึง บ้านเรือนที่มีเด็กและคนชราอาศัยอยู่ ให้เร่งอพยพออกมายังที่ปลอดภัยก่อนพร้อมทั้งประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดเตรียมสถานที่อพยพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้พร้อมเพรียง ในส่วนของเส้นทางคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร ที่ถูกตัดขาด เช่น สะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนที่ใช้สัญจร และระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ประสานการแก้ไขร่วมกับ อบจ.เลย และ หน่วยทหารในพื้นที่ เพราะ ยังมีความจำเป็นในการลำเลียงการช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่เช่น อาหาร และดูแลผู้เจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บ จากเหตุอุทกภัย ตลอดจนให้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เลย ในการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตราย และ สำรองการใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับพื้นที่อพยพ อีกด้วย โดยขอให้เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือทุกคน ได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยและตัวเจ้าหน้าที่เอง เป็นลำดับแรก เพื่อป้องการกันสูญเสียชีวิต

แท็กที่เกี่ยวข้อง