จารจำในใจ จุฬาฯ บันทึกไว้ ๑๙๙ เมตร

2017-10-02 18:05:48

จารจำในใจ จุฬาฯ บันทึกไว้ ๑๙๙ เมตร

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาขาดไทย จัดนิทรรศการภาพน้อมรำลึก ร.9 “จารจำในใจ จุฬาฯ บันทึกไว้ 199 เมตร”

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการภาพ “จารจำในใจ จุฬาฯ บันทึกไว้ 199 เมตร” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ณ ริมรั้วโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านถนนพระรามที่ 4 โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร เข้าร่วมเปิดงาน

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ น้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย โดยรวบรวมภาพของพระองค์ท่านที่เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ รวมทั้งกิจกรรมที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยเป็นนิทรรศการภาพ “จารจำในใจ จุฬาฯ บันทึกไว้ 199 เมตร” ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพถ่ายบริเวณรั้ว รพ.ตั้งแต่แยกถนนอังรีดูนังต์ และถนนพระรามที่ 4 ความยาว 199 เมตร

Advertisement
โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 3 องค์ องค์ที่ 1 พระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อ รพ.จุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา องค์ที่ 2 กิจกรรมที่ รพ.จุฬาลงกรณ์จัดน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย องค์ที่ 3 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีจุดเทียนถวายราชสดุดี “จุฬาฯ เทิด ธ พระภูมิพล” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร นิสิตแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ บริเวณโดยรอบ ศิลปินนักแสดง ร่วมพิธีจุดเทียนสีขาว แปรอักษรหมายเลข ๙ สัญลักษณ์สภากาชาดไทย และรวบรวมเทียนหล่อเป็นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และชมนิทรรศการ “จารจำในใจ จุฬาฯ บันทึกไว้ 199 เมตร” ณ ริมรั้วโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านถนนพระรามที่ ๔ ตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นไป


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง