"เทพไท"พอใจมติ กมธ.แก้ไข รธน. เร่ง ปชป.ต่อ

2020-08-02 10:42:03

"เทพไท"พอใจมติ กมธ.แก้ไข รธน. เร่ง ปชป.ต่อ

Advertisement

"เทพไท" พอใจมติ กมธ.แก้ไข รธน. เร่ง ปชป.ผลักดันในส่วนรัฐบาลต่อไป

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้เฟซบุ๊กไลฟ์กล่าวถึงมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ว่า ตนในฐานะที่เป็นกรรมาธิการคนหนึ่ง มีความพอใจกับผลมติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 2560  และเพิ่มหมวดการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) เพราะประเด็นการแก้ไขมาตรา256 เป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้น และเป็นไปตามญัตติที่ตนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ส่วนประเด็นการต้องการให้เพิ่มหมวดการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)นั้น เป็นความเห็นพ้องของคณะกรรมาธิการทั้งหมด ที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เนื่องจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯชุดนี้พบว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี2560 มีจุดอ่อนและจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขทุกหมวด ยกเว้นหมวด1 และหมวด2 ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น ความเห็นของที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า ถ้าหากต้องการให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ศึกษา ก็ต้องยกเครื่องปรับปรุงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จึงจำเป็นต้องมีหมวดว่าด้วย การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)ขึ้นมา เพื่อให้รัฐธรรมนูญได้ยึดโยงกับประชาชน และเป็นการตอบโจทย์ให้กับทุกฝ่ายในสังคมอีกด้วย ส่วนประเด็นที่มีสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯชุดนี้ ก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภากลุ่มนั้นที่ไม่ต้องการเสียอำนาจหรือสถานะของตัวเอง เพราะคนเหล่านี้ ได้เสพติดอำนาจ ผ่านเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่มาจากการสืบทอดอำนาจของเผด็จการทุกยุคทุกสมัย แต่ก็ยังมีสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนเช่นกัน ที่เห็นว่าบ้านเมืองกำลังเดินเข้าสู่ทางตัน จึงอยากจะปลดล็อคให้กับบ้านเมืองในครั้งนี้ด้วย

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ตนจะนำมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รายงานต่อที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้(3สค.) เพื่อรับทราบผลการศึกษาทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแก้ไขมาตรา256 เพื่อให้พรรคได้รับทราบ และนำไปผลักดันต่อในส่วนของรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข3ข้อในการตัดสินใจร่วมรัฐบาล กับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในตอนนั้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง