“จุรินทร์” ลุยไร่มะเขือเทศอมก๋อย เน้นสัญญาซื้อขายจริงหาตลาดเพิ่มอีก

2020-08-01 20:10:11

“จุรินทร์” ลุยไร่มะเขือเทศอมก๋อย เน้นสัญญาซื้อขายจริงหาตลาดเพิ่มอีก

Advertisement

“จุรินทร์” ลุยไร่มะเขือเทศอมก๋อย เน้นสัญญาซื้อขายจริงหาตลาดเพิ่มอีก ให้ “เกษตร-พาณิชย์” ทุกจังหวัดหาตลาดล่วงหน้าสินค้าเกษตร


เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ พร้อมคณะเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และผู้ประกอบการซึ่งร่วมเซ็นสัญญาซื้อขายมะเขือเทศ ลงแปลงไร่มะเขือเทศ ชาวบ้านพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตรวจเยี่ยมผลผลิตและการทำเกษตรพื้นที่สูงซึ่งเป็นไร่ผสมแบบผสานขั้นบันได โดยด้านล่างจะเป็นนาดอย ส่วนใหญ่ประชาชนชาวกะเหรี่ยงจะมีไว้เพื่อปลูกข้าวสำหรับกินเองในครัวเรือนทั้งปี ส่วนรายได้จะเก็บเกี่ยวจากการขายผลผลิตมะเขือเทศ 

นายลอยพอ สุริยะบุปผา สจ.เชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรชาวไร่มะเขือเทศ ได้นำนายจุรินทร์ไปลงพื้นที่เกษตรกรหนึ่งในชาวไร่อมก๋อย ที่ได้เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าเกษตรอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


นายลอยพอ กล่าวว่า เกษตรกรยอมรับว่าหากไม่มีส่งการเชื่อมโยงของกระทรวงพาณิชย์นี้จะทำให้ไม่มีตลาดทันท่วงทีกับผลผลิตที่สุกผลร่วงแล้วจะทำให้ราคาตกต่ำ แต่โครงการของนายจุรินทร์ตามรูปแบบ "อมก๋อยโมเดล"นั้นจะช่วยเกษตรกรให้เก็บผลผลิตเพื่อเข้าตลาดสด เช่น ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตลาดล้านเมือง จ.เชียงราย เป็นต้น ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องเก็บผลผลิตก่อนสุกร่วง ซึ่งตามราคาที่มีการเซ็นสัญญาซื้อขายวันนี้จะอยู่ที่ ลูกใหญ่เบอร์หนึ่งราคา 34 บาทเบอร์สอง 32 บาท เบอร์สาม 20 บาท ผู้ซื้อคือบริษัทหุ่นวิจิตรการเกษตรแอนด์ฟู๊ดจำกัด จ.ปทุมธานี บริษัทมาตาโปรดักส์ จำกัด จ.เชียงใหม่ บริษัทเจียงฮายมาร์เก็ต จำกัด (ตลาดล้านเมือง) จ.เชียงราย เหล่านี้จะรับซื้อตามราคาเซ็นสัญญา ส่วนอีกรายคือบริษัทรอแยลฟู้ด จำกัด (ตราสามแม่ครัว) จ.เชียงใหม่ สำหรับตราสามแม่ครัวนั้นจะรองรับซื้อผลสุกร่วงไปแล้วน้ำหนักจะมากกว่าและการรับซื้อจะใช้อีกราคาหนึ่งเป็นกลไกเสริม อย่างไรก็ตามสำหรับการเซ็นสัญญาวันนี้จะมีการรับมะเขือเทศทันทีปริมาณ 2,300 ตัน มูลค่า 55 ล้านบาท


นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า นายจุรินทร์ให้กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในงรวมทั้งพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ เดินหน้าโมเดลนี้หาตลาดเพิ่มเติมให้กับเกษตรกร ขณะเดียวกันในส่วนของผลผลิตการเกษตรในพื้นที่จังหวัดอื่นก็ให้ใช้ รูปแบบเดียวกันกับ "อมก๋อยโมเดล" นี้ ทั้งนี้ให้พาณิชย์ทุกจังหวัด และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดสำรวจพืชผลการเกษตรในพื้นที่ตนเอง แล้วประสานผู้ประกอบการทำการเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้านอกเหนือจากนั้นก็ให้ประสานกระทรวงพาณิชย์ผ่านกรมการค้าภายในเพื่อนำมาตรการเสริมเข้าดูแลไม่ให้เกษตรกรเกิดความเดือดร้อน

แท็กที่เกี่ยวข้อง