ผู้ว่าฯ กทม.ลงนามประกาศ สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13)

2020-08-01 14:55:52

ผู้ว่าฯ กทม.ลงนามประกาศ สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13)

Advertisement

ผู้ว่าฯ กทม.ลงนามประกาศ สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) ระหว่าง 1-31 ส.ค. ปิดสนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ชน สนามชนโค สนามกัดปลา  จะปิดดำเนินการต้องมีมาตรการป้องกันโรค แลเสนอผู้ว่าฯกทม.อนุญาต

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ได้นามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมโรคติดต่อ กทม.  ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2563 จึงให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ตั้งแต่ 1-31 ส.ค. 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

1.ปิดสถานที่

1.1.สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่

1.2 สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

2.สถานที่ตามข้อ 1 ที่มีความพร้อมจะเปิดดำเนินการ และให้บริการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามคำสั่ง ศบค. และยื่นเรื่องขอเปิดำเนินการต่อสำนักงานเขตที่ตั้งอยู่เพื่อดำเนินการตรวจแนะนำ และเสนอผู้ว่าฯกทม.พิจารณาอนุญาต

3.สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศ กทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12 ) 

4.สถานที่ กิจการ และกิจกรรมอื่น ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 

แท็กที่เกี่ยวข้อง