"ธนาธร" นำว่าที่ผู้สมัคร อบจ.อยุธยา รับฟังเกษตรกร

2020-08-01 14:30:27

"ธนาธร" นำว่าที่ผู้สมัคร อบจ.อยุธยา รับฟังเกษตรกร

Advertisement

"ธนาธร" พร้อมทีมผู้สมัคร อบจ.อยุธยา รับฟังปัญหาเกษตรกร ลุยสำรวจการสัญจรทางน้ำเพื่อออกแบบนโยบาย ฟื้นวิถีชุมชนริมคลอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ อาคารอเนกประสงค์ ร้าน ส.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนายวัสพงศ์ วิทูรเมธา ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) พระนครศรีอยุธยา ร่วมวงรับฟังปัญหาพี่น้องเกษตรกร


นายสำรวจ ตัวแทนเกษตรกร ได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่อ.ลาดบัวหลวง แบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลักได้แก่ 1.เรื่องที่ดินทำกิน เกษตรกรไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ปัจจุบันยังต้องเช่า เรื่องเครื่องมือต้องกู้ยืมกับธนาคารส่งผลให้เกษตรกรเป็นหนี้สิน 2.ปัญหาด้านมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรม เผาเส้นเหล็ก หลอมโลหะ ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ 3. เรื่องการจัดการน้ำ บนพื้นที่การเกษตรในอ.ลาดบัวหลวง ขาดความสมดุล เกษตรกรประสบปัญหาน้ำแล้ง เช่น คลองพระยาบรรลือ ที่แล้งมานานอนุพันธุ์ปลาไม่ได้ นำไปใช้ทางการเกษตรไม่ได้

จากนั้นนายวัสพงศ์ และทีมผู้สมัคร อบจ. อยุธยา ได้พานายธนาธร สำรวจ เส้นทางคลองรางจระเข้ ในอ.เสนา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และฟื้นวิถีชุมชนริมคลองได้


นายวัสพงศ์กล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลาดบัวหลวง เรื่องมลพิษเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานกว่า 7ปี มีการร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งมลพิษดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนในชุมชน และส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชผล ซึ่งตนได้ตระหนักถึงปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี

ส่วนเส้นทางคลองรางจระเข้ นายวัสพงศ์ กล่าวว่า พื้นที่แห่งนี้มีทั้งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมีโฮมสเตย์ รองรับนักท่องเที่ยวถึง6 หลัง ซึ่งหากคนในชุมชนได้รับการจัดการปัญหาผักตบชวาที่กรีดขวางการสัญจรทางน้ำ และการระบายน้ำได้เป็นตามฤดูกาธรรมชาติ ตนเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่ได้รับความนิยมอย่างแน่นอน ทั้งนี้ตนพร้อมเข้าสนับสนุน รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน และจะนำข้อมูลต่างๆไปศึกษาต่อ เพื่อออกแบบนโยบายพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริงในลำดับต่อไป


ด้าน นายธนาธร กล่าวว่า จากที่ได้มาเห็นสภาพพื้นที่จริง ได้พูดคุยกับคนในชุมชน ซึ่งทุกคนต่างเห็นไปในทางเดียวกันว่า ควรฟื้นคืนวิถีชุมชนริมคลองรางจระเข้ ให้กับมามีชีวิต และพัฒนาให้เป็นจุดท่องเที่ยวทางน้ำที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนริมคลองเดิม ทั้งนี้ออกแบบนโยบายจะต้องตรงกับความต้องการของคนในชุนชน จะต้องทำให้คนในชุมชนเกิดอาชีพ มีรายได้ และจะต้องเป็นการจัดการที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งตนได้ฝากให้นายวัสพงศ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.อยุธยา ติดตามรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของในจังหวัดอย่างรอบด้าน เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาและออกนโยบายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธร และทีมว่าที่ผู้สมัคร อบจ. อยุธยา จะเดินทางสำรวจพื้นที่อ.ผักไห่ และในตัวเมืองอยุธยาบริเวณ คลองท่อ ในช่วงบ่าย และจะเปิดเวทีพูดคุยกับทีมผู้สมัครอบจ.และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกับคณะก้าวหน้าต่อในช่วงเย็นวันนี้