"เทพไท" เสนอรัฐบาลเป็นเจ้าภาพแก้ไข รธน.

2020-08-01 14:20:57

"เทพไท" เสนอรัฐบาลเป็นเจ้าภาพแก้ไข รธน.

Advertisement

"เทพไท" เสนอรัฐบาลเป็นเจ้าภาพแก้ไข รธน. ตามผลการศึกษาของ กมธ. ปลดล็อกประเทศ

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) เฟซบุ๊กไลฟ์กล่าวถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ว่า ได้มีข้อสรุปถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน ที่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องควรให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และเพิ่มหมวดการจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นข้อสรุปที่สังคมมีความคาดหวัง และเป็นการตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของนักศึกษา 3 ข้อ คือ 1.แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2.ยุบสภา 3.หยุดคุกคามประชาชน เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีผลสรุปของการศึกษาแล้ว จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้ และมอบหมายให้นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการฯ นำผลการศึกษาเสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้มีการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร จนถึงบัดนี้รัฐบาลบริหารประเทศมาเกือบ2ปีแล้ว เป็นเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการปลดล็อกการชุมนุมรายวันของกลุ่มนักศึกษาด้วย ขอเสนอให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ด้วยการส่งสัญญาณถึงสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250 คน เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา256 เปิดทางให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ปัญหาการเมืองของประเทศในขณะนี้ และเชื่อว่าถ้ารัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเอง จะเป็นการสนองตอบข้อเรียกร้องการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาด้วย เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ก็เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน เพื่อให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง