108 ปัญหาสุขภาพกับหมอรามาฯ : อาการข้อหลุดกับการดึงข้อให้เข้าที่ด้วยตนเอง ควรทำหรือไม่?

2017-10-03 14:00:43

108 ปัญหาสุขภาพกับหมอรามาฯ : อาการข้อหลุดกับการดึงข้อให้เข้าที่ด้วยตนเอง ควรทำหรือไม่?

อาการข้อหลุดเป็นอาการที่เกิดจากอุบัติเหตุและส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดบริเวณตำแหน่งข้อที่หลุดและมีการผิดรูปในตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน และสามารถวินิจฉัยความผิดปกติจากภายนอกได้ และมีผู้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ป่วยด้วยการดึงข้อส่วนที่งอผิดรูปให้เข้าที่ด้วยตนเอง ทำให้ข้อต่อคืนสภาพสู่ปกติได้สำเร็จ แต่ก็ยังมีคำถามเกิดขึ้นอยู่มากพอสมควรว่าวิธีการดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่อย่างไร


สำหรับการปฐมพยาบาลอาการข้อหลุดด้วยวิธีการดึงข้อให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ทางการแพทย์กล่าวว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือถ้าหากดึงแล้วเข้าที่ ก็เกิดผลในทิศทางบวก ช่วยให้ข้อกลับคืนสภาพได้ ก็จะช่วยให้ผู้ประสบเหตุหายปวดได้เร็ว แต่ขณะเดียวกันข้อเสียก็มีอยู่มาก เพราะอาจมีการบาดเจ็บที่รุนแรงอื่นแอบซ่อนอยู่ ซึ่งอาการดังกล่าวไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า เช่น ข้อหลุดร่วมกับกระดูกหัก มีการบาดเจ็บของเส้นเลือด หรือเส้นประสาทโดยรอบข้อที่เกิดการหลุด หรือมีการฉีกขาดของเอ็นภายใน และภายนอกข้อ เป็นต้น กรณีที่มีการบาดเจ็บอื่นร่วมด้วยเหล่านี้ ทำให้การดึงข้อให้กลับเข้าที่ด้วยตนเองจะกลายเป็นข้อเสียได้ เพราะอาจทำให้เกิดการเคลื่อนหรือหลุดของกระดูกที่หัก เกิดการบาดเจ็บต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท กระทบต่อต่อการฟื้นตัว หรือส่งผลเสียต่อการรักษาในอนาคต


โดยปกติแล้วการรักษาทางการแพทย์ในกรณีคนไข้มีอาการข้อหลุด แพทย์จะไม่ทำการดึงข้อทันที แต่จะทำการตรวจร่างกายโดยละเอียด เพื่อประเมินการบาดเจ็บแทรกซ้อนที่อาจพบร่วมได้ จากนั้นจึงเอกซเรย์เพื่อตรวจดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วทำการรักษาในครั้งเดียว ไม่แนะนำให้ทำการดึงข้อด้วยตนเองในที่เกิดเหตุ เพราะอาจทำให้อาการแย่ลงหากมีอาการอื่นเกิดร่วมด้วย

สำหรับการปฐมพยาบาลในกรณีดังกล่าว ควรหาวัสดุที่มีอยู่บริเวณใกล้เคียงมาดามอวัยวะที่เกิดอาการบาดเจ็บเอาไว้ เพื่อป้องกันการเคลื่อนของข้อและกระดูก
Advertisementผศ. นพ.นรเทพ กุลโชติ
สาขาวิชาอุบัติเหตุ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Advertisement