เปิดตัวอาคารปฏิบัติการ MEA NOW ดูแลระบบไฟฟ้านิคมฯ บางปู

2020-08-04 14:00:15

เปิดตัวอาคารปฏิบัติการ MEA NOW ดูแลระบบไฟฟ้านิคมฯ บางปู

Advertisementวันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) นายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติการดูแลระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม ในโครงการ MEA NOW สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปู - บางปูเหนือ ณ สถานีย่อยแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่พร้อมยกระดับคุณภาพบริการให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง และปลอดภัย ให้กับกลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรม ดังนั้น โครงการ MEA NOW สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม จึงจะเข้ามามีบทบาทในการให้บริการดูแลคุณภาพระบบไฟฟ้าให้เพียงพอมีเสถียรภาพในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และมีเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าไปแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางติดต่อ Hotline โดยตรงที่ MEA จัดตั้งขึ้น ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมบางปู - บางปูเหนือ นับเป็นหนึ่งในนิคมฯ ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีอัตราการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก MEA จึงมาเปิดให้บริการในวันนี้ สำหรับโครงการ MEA NOW ปัจจุบันเปิดให้บริการ 4 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู - บางปูเหนือ, นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซึ่งปัจจุบัน MEA มีการเก็บข้อมูลศึกษาและพัฒนา เพื่อต่อยอดไปยังพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป
ทั้งนี้ โครงการ MEA NOW นอกจากการดูและระบบจ่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงแล้วยังให้บริการในเรื่องต่าง ๆ เช่น รับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ตัดต้นไม้ภายใน-ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง การตรวจสอบและให้คำปรึกษาเรื่องระบบไฟฟ้า ตลอดจนการบริการรับเรื่องขอใช้ไฟฟ้าใหม่-ขอไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อรองรับการผลิต และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ