ปตท. ชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมพิชิตโควิด-19 ในโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8

2020-07-30 17:22:18

ปตท. ชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมพิชิตโควิด-19 ในโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8