ครม.เห็นชอบให้"วิษณุ"รักษาการแทน"สมคิด-สนธิรัตน์"

2020-07-21 17:05:21

ครม.เห็นชอบให้"วิษณุ"รักษาการแทน"สมคิด-สนธิรัตน์"

Advertisement

ครม. เห็นชอบให้ "วิษณุ" ควบรักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีแทน "สมคิด-สนธิรัตน์" พร้อมให้ "สันติ " รักษาการแทน "อุตตม"

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ที่ประชุม ครม.ได้พิจารณาถึงกรณีรัฐมนตรีลาออกรวม 6 คน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 42 ที่บัญญัติไว้ว่า กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาราชการแทน แต่ถ้าไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการการกระทรวง ให้ ครม.มอบหมายรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ ครม.จึงมีมติให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนตำแน่งของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และให้รักษาราชการแทนตำแน่งของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นอกจากนี้ยังให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรี, ให้นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​รักษาราชการแทน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และพัฒนา และให้นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ รักษาราชการแทน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน