ครม.ไฟเขียวให้"ต่างด้าว"อยู่ต่อถึงวันที่ 26 ก.ย.นี้

2020-07-21 16:20:22

ครม.ไฟเขียวให้"ต่างด้าว"อยู่ต่อถึงวันที่ 26 ก.ย.นี้

Advertisement

ครม.เห็นชอบร่างประกาศ มท. ขยายเวลาให้ "คนต่างด้าว" อยู่ในประเทศไทย ถึง 26 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเดิมทีจะหมดอายุในวันที่ 31 ก.ค.2563 โดยจะขยายการต่ออายุตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563 ไปจนถึงวันที่ 26 ก.ย.2563 เพื่ออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย รวมทั้งยังเป็นการขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัย นอกจากนี้ยังให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกาศกำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ก.ย.นี้