พักงานฟ้าผ่า! อธิการบดี ม.ราชภัฏเมืองคอน เซ่นพิษหนังสือบุดฯ ถูกขโมย

2020-07-19 17:05:49

พักงานฟ้าผ่า!  อธิการบดี ม.ราชภัฏเมืองคอน เซ่นพิษหนังสือบุดฯ ถูกขโมย

Advertisement

สั่งพักงานฟ้าผ่าอธิการบดี ม.ราชภัฎเมืองคอนเซ่นโจรโจรกรรมหนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ-ตำรวจรุกคืบเตรียมออกหมายจับจอมโจรบันลือโลกคาดสาวโยงบิ๊กข้าราชการระดับสูง-เจ้าคณะจังหวัดวิงวอนส่งคืนอย่าเผาทำลายหลักฐานยืนยันไม่ดำเนินคดีกับผู้ซื้อ ในขณะที่อดีตอธิการบดีระบุเป็น “มาสเตอร์พีช” ชิ้นเดียวในโลกทุกชิ้น

วันที่ 19 ก.ค. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช หลังจากเกิดเหตุการณ์การคนร้ายโจรกรรมหนังสือบุดสมุดข่อยโบราณที่เก็บรักษาไว้ในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคณะสงฆ์นักวิชาการอิสระใน จ.นครศรีธรรมราชไปพบขายอยู่ในตลาดมืดจำนวนมาก และคณะสงฆ์ พระเถรานุเถระได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ขอบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองหนังสือบุดที่ได้ไปโดยมิชอบนำกลับมาคืนให้เป็นสมบัติของแผ่นดินโดยจะไม่มีความผิด แม้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ จะเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.เ มือง จ.นครศรีธรรมราช ก็จะไม่ดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุโจรกรรมหนังสือบุด สมุดข่อยออกมาจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในขณะนี้หลายฝ่ายได้ตื่นตัวในการร่วมกันติดตามหนังสือบุดโบราณกลับคืนสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความคืบหน้าในเรื่องนี้พบว่า คณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ยังคงติดการประชุมผู้บริหารและประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นอกสถานที่ ใน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ยังไม่มีผู้บริหารที่จะชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ขณะที่ ผศ.ดร.ฆนัท อธิการบดี ฯ ไม่สามารถติดต่อได้
ผู้สื่อข่าวรายงานคืบหน้าล่าสุดว่า สภามหาวิทาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชได้มีมติสั่งพักการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชแล้ว ทำให้สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมีเพียงเจ้าหน้าที่และบุคลากรบางส่วนที่ทำหน้าที่เวรประจำวันอยู่รักษาการณ์และทำงาน โดย รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์เนื่องจากอยู่ในระหว่างราชการนอกพื้นที่ว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติจำนวน 16 ต่อ 2 เสียง ให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของ ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

รศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร ระบุว่าสาเหตุที่สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ ผศ.ดร.ฆนัท เกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ คือจากพฤติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมีข้อร้องเรียนจำนวนมากในหลายประเด็นด้วยกัน เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจรกรรมหนังสือบุดโบราณในมหาวิทยาลัยด้วยหรือไม่ รศ.ดร. วิชัยกล่าวว่าเรื่องนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากรพร้อมทั้งจัดตั้งทีมเข้าตรวจสอบหนังสือบุดที่ยังเหลือทั้งหมดพร้อมทั้งชำระลงทะเบียนและนำเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาแปลความอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านนายฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เพื่อจัดเก็บรักษาหนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ มาตั้งแต่ปี 2519 จนถึงปี 2522 เปิดเผยถึงข้อมูลของหนังสือบุดว่า น่าเสียดายหนังสือบุดเมืองนคร ฯแต่ละเล่มเป็นอย่างยิ่งหากสูญหายไป เนื่องจากแต่ละชิ้นนั้นเป็นผลงานที่เรียกว่ามาสเตอร์พีช คือมีชิ้นเดียวในโลก เพราะว่าการทำขึ้นแต่ละเล่มนั้นทำด้วยมือ หลังจากนั้นจะถูกนำมาบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา