สพฐ.-กสศ.ลุยช่วย นร.ยากจนพิเศษอนุบาลถึงชั้น ม.ต้น

2020-07-16 17:30:40

สพฐ.-กสศ.ลุยช่วย นร.ยากจนพิเศษอนุบาลถึงชั้น ม.ต้น

Advertisement

สพฐ. ร่วมกับ กสศ. เร่งช่วย นร.ยากจนพิเศษชั้นอนุบาล-ม.ต้น พร้อมขยายไปถึงผู้ปกครองที่ตกงาน  

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ร่วมประชุมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เพื่อชี้แจงการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต รวมทั้งครูในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ โดย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ปีการศึกษา 2563 สพฐ. และ กสศ. ได้ขยายผลการพัฒนาและบูรณาการร่วมกัน ทั้งความช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ให้ได้รับการช่วยเหลือเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

นายกวินทร์เกียรติ กล่าวอีกว่า สำหรับความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ กสศ.ถือว่าประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา แต่นักเรียนกลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยงด้านอื่น เช่น สุขภาพ และการเรียนรู้พฤติกรรม จึงอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้หลุดออกจากระบบการศึกษา สพฐ.จึงขอความร่วมมือไปยัง กสศ. ให้ทำองค์ความรู้และวิจัยพัฒนาหาแนวทางส่งต่อการดูแล เพื่อให้ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือนักเรียนยากจนได้อย่างครอบคลุม ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับประเทศไทยได้อย่างแน่นอนในอนาคต
ด้าน นายไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ ในส่วนของนักเรียนกลุ่มใหม่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลซึ่งบางพื้นที่มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อนุญาตให้ครูใช้วิธีการสำรวจด้วยการสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง โดยผู้ปกครอง หรือครู สามารถส่งรูปถ่ายหรือข้อมูลเข้ามาในระบบได้ รวมทั้งวันที่มารับเงินให้เซ็นรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ ส่วนเรื่องการเซ็นรับรองเอกสารซึ่งเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐ ก็สามารถจัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน โดย สพฐ-กสศ. ได้เปิดระบบคัดกรองตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.-26 ก.ค.นี้ โดยในภาคเรียนที่ 1/2563 จะคัดกรองนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจาก สพฐ.ครบรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และนักเรียนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับทุนตั้งแต่อนุบาล-ม.ต้น ทั่วประเทศ

นายไกรยส กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กสศ. ยังเตรียมงบประมาณเพื่อใช้สนับสนุนกลุ่มเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น ผู้ปกครองขาดรายได้จากการตกงาน ที่สำคัญปีนี้ กสศ.ได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารออมสิน มอบสิทธิพิเศษให้กับนักเรียนยากจนพิเศษที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี สามารถเปิดบัญชีธนาคารศูนย์บาทไร้ค่าธรรมเนียม และสมัครบริการพร้อมเพย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้การจัดสรรเงินอุดหนุนในเทอมหน้าจะสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของนักเรียนได้โดยตรงเพื่อความโปร่งใส และลดภาระของโรงเรียน ที่สำคัญ คือ เงินถึงมือเด็กโดยตรง ซึ่งช่วยทำให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


แท็กที่เกี่ยวข้อง