สระแก้วเตรียมเปิดด่านถาวร"คลองลึก"15 ก.ค.นี้

2020-07-13 18:55:14

สระแก้วเตรียมเปิดด่านถาวร"คลองลึก"15 ก.ค.นี้

สระแก้วเตรียมเปิดด่าน "บ้านคลองลึก" ให้พ่อ-ค้าแม่ค้าชาวกัมพูชา ข้ามมาตรวจดูทรัพย์สินที่ตลาดโรงเกลือ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. หลังจาก จ.สระแก้ว ปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ และจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด รวมทั้งจุดผ่อนปรนทางการค้าอีก 2 จุด คือ จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ และจุดผ่อนปรนตาพระยา-บึงตากวน อ.ตาพระยา รวมถึงช่องทางธรรมชาติอีก 15 จุด ล่าสุด นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ทางจังหวัดจึงเสนอแนวทางการผ่อนผันเปิดด่านชายแดนไปยัง ศบค.ส่วนกลาง โดยตนได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการ จ.บันเตียเมียนเจย และ จ.พระตะบอง ของกัมพูชา แล้ว ว่าจะเปิดด่านถาวรบ้านคลองลึก และด่านถาวรบ้านเขาดิน รวมถึงจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ และจุดผ่อนปรนตาพระยา-บึงตากวน ในวันที่ 15 ก.ค.นี้

นายวรพันธุ์ กล่าวอีกว่า สำหรับรายละเอียดการเปิดด่านคลองลึก จะผ่อนผันให้ชาวกัมพูชา ที่มีอาชีพค้าขายภายในตลาดโรงเกลือ ข้ามแดนเข้ามาดูแลทรัพย์สินของแต่ละคนได้ แต่ไม่อนุญาตให้เปิดร้านขายสินค้า และยังจำกัดให้ใช้แต่ยานพาหนะส่วนบุคคลเท่านั้น พร้อมกำหนดให้ข้ามแดนได้ไม่เกินวันละ 50 คัน คันละไม่เกิน 2 คน โดยตลอดเวลาที่ข้ามแดนเข้ามาในฝั่งไทยจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและตรวจตราอยู่ตลอดเวลา ส่วนชาวกัมพูชาที่ค้าขายแต่เดิมตั้งแต่ก่อนปิดด่านยังคงสามารถค้าขายได้ตามปกติ ขณะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน และจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านหนองปรือ จะผ่อนผันให้ขนส่งสินค้าประเภทเนื้อหมูสดได้ ส่วนพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะมันสำปะหลังจะผ่อนผันให้ข้ามแดนทางด้านจุดผ่อนปรนตาพระยา-บึงตากวน และจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน แต่ชาวกัมพูชา ที่จะข้ามแดน ต้องมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย และปฎิบัติตามข้อกำหนดควบคุมโรคของฝั่งไทยอย่างเคร่งครัด

Advertisement