พท.เคาะ 21 ก.ค. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

2020-07-10 23:40:24

พท.เคาะ 21 ก.ค. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

"อนุสรณ์"เผย พท.เคาะ 21 ก.ค. ประชุมใหญ่สามัญ  ไฟเขียว "สลิลทิพย์"ชิงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงว่า พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคโดยมีวาระสำคัญ คือ การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 ก.ค. 2563 มีการอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรค อนุมัติร่างระเบียบพรรคเพื่อไทยว่าด้วยการบริหารงานของตัวแทนพรรคประจำจังหวัด อนุมัติให้ส่ง นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปรการ เขตเลือกตั้งที่ 5 เห็นชอบงบการเงินและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562 สำหรับวาระในการประชุมใหญ่ นอกจากจะมีเรื่องพิจารณางบการเงินปี 2562 และการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562 แล้ว มีเรื่องสำคัญที่จะนำเสนอที่ประชุม คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งชุดใหม่ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบที่กฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติไว้

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า กรณีมีมติให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 พรรคเห็นว่า จ.สมุทรปราการ เป็นฐานเสียงเดิมของพรรคเพื่อไทย และนางสลิลทิพย์  ก็เป็นผู้สมัครคนเดิมและเคยเป็น ส.ส. 3 สมัยใน จ.สมุทรปราการ พรรคจึงเห็นว่า นางสลิลทิพย์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะส่งสมัครซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครได้มีมติและเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาโดยถูกต้องตามขั้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง