ศธ.ออกโรงเตือน"ครู"ทวีตไล่ นร.ไปฆ่าตัวตาย

2020-07-10 16:40:52

ศธ.ออกโรงเตือน"ครู"ทวีตไล่ นร.ไปฆ่าตัวตาย

Advertisement

ปลัด ศธ. ออกโรงเตือน-จี้ต้นสังกัดตักเตือน "ครู" ทวีตไล่ "นักเรียน" โวยเรื่องทรงผม ให้ไปฆ่าตัวตาย

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้กซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางปฏิบัติว่าด้วยกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน โดยให้ทุกสถานศึกษายึดหลักความเหมาะสม และการมีส่วนร่วมของนักเรียน ก่อนประกาศใช้ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ครูลงโทษกล้อนผมนักเรียน ล่าสุด ผู้ใช้ทวิตเตอร์ ชื่อ "นักเรียนเลว" ได้รีทวีตข้อความของครูคนหนึ่ง ในโรงเรียนที่ จ.พิจิตร โดยระบุข้อความ ว่า "ใครรับไม่ได้ ก็ฆ่าตัวตายไป" ก่อนระบุข้อความ ว่า "ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งตอบกลับประเด็นการเรียกร้องเรื่องทรงผม" ส่งผลให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวนมากไม่พอใจ พร้อมแสดงความคิดเห็นไปต่างไ นานา อาทิ ครูไล่นักเรียนไปตายได้ด้วยเหรอ, นี่ครูหรือขยะสังคม, งั้นถ้าครูรับไม่ได้ที่เด็กอยากไว้ผมยาว ครูก็ไปตายเองสิ เป็นต้น

เกียวกับเหตการณ์ที่เกิดขึ้น นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีคำสั่งให้โรงเรียนต้นสังกัดเรียกตักเตือนครูคนดังกล่าว เพราะตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2548 มี 4 มาตรการ คือ ตักเตือน, ทำทัณฑ์บน, ตัดคะแนนความประพฤติ และจัดกิจกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่สิ่งที่ครูโพสต์โต้ตอบนักเรียนถือว่าไม่เป็นไปตามระเบียบการลงโทษ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการใช้อารมณ์
ด้าน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สพฐ.ได้ย้ำเตือนมาตลอดเวลาเรื่องระเบียบของทรงผมว่าให้โรงเรียนในสังกัดเปิดกว้าง พร้อมให้รับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งออกเป็นมติร่วมกัน จึงขอกำชับครูทุกคนระมัดระวังควรใช้โซเชียลอย่างมีสติ เพราะคนเป็นครูถูกกำกับด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ หากจะโพสต์ข้อความอะไรควรพิจารณาให้รอบคอบ เพราะหากเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดผลกระทบในวงกว้างเหมือนกรณีที่เกิดขึ้น