"บิ๊กป้อม"ลั่นไทยพร้อมร่วมมือสหรัฐฯแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

2020-07-09 18:55:15

"บิ๊กป้อม"ลั่นไทยพร้อมร่วมมือสหรัฐฯแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

Advertisement

"บิ๊กป้อม"ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  ลั่นไทยพร้อมร่วมมือกับสหรัฐฯ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษยที่เป็นรูปธรรมต่อไป

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้  รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ยินดีที่ได้รับตำแหน่งในประเทศไทย พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านความมั่นคง และการทหารที่เป็นพื้นฐานความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

โอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณสหรัฐฯ ที่สนับสนุนอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์แก่ไทย เพื่อใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมหวังว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะเพิ่มพูนความร่วมมือด้านสาธารณสุข รวมทั้งการพัฒนาวัคซีนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ


พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าได้รับทราบการเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ค.ศ. 2020 ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ โดยรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ย้ำว่า การต่อต้านการค้ามนุษย์ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ไทยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคส่วนอื่นๆ อย่างรอบด้านและใกล้ชิด ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยพร้อมทำงาน และร่วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษยที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  กล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้เข้าพบในวันนี้ และยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ แน่นแฟ้นมากขึ้นในทุกมิติ และในฐานะตัวแทนประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน และพร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันต่อไป โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูสหรัฐฯ ย้ำว่า สหรัฐฯ พร้อมส่งเสริมและขยายการลงทุนในไทย ในเขต EEC ซึ่งรวมถึงด้านนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ถือเป็นหัวใจและอนาคตของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งพร้อมให้การสนับสนุนไทย เพื่อให้ไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นในรายงาน TIP Report


ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องและยินดีที่จะกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร ผ่านกลไกความร่วมมือ และกิจกรรมต่างๆ พร้อมหวังว่าทั้งสองประเทศจะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

แท็กที่เกี่ยวข้อง