โวยนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านด่านสิงขรคับแคบ

2020-07-09 13:10:48

โวยนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านด่านสิงขรคับแคบ

Advertisement

 ผู้ประกอบการโวยนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านด่านสิงขรคับแคบ


เมื่อวันที่ 9 ก.ค.  นายสันทัด เดชเกิด ตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าไป จ.มะริด ประเทศเมียนมา ผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจาก ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงนามในคำสั่งศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา อนุญาตให้เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่จังหวัดได้ประกาศปิดด่านสิงขรตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 63 ล่าสุดอนุญาตให้นำเข้าส่งออกสินค้าแห้งภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 06.30 น. - 18.30 น.ของทุกวัน โดยให้ผู้ประกอบการทั้งฝ่ายไทยและเมียนมาร์ขนถ่ายสินค้าเพียงจุดเดียวที่บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหินกอง ใกล้กับจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ปรากฏว่าตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกมีอุปสรรคในการขนถ่ายสินค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานที่คับแคบ เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่ายทำงานไม่สะดวก ไม่เหมาะสมกับการขนถ่ายสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการใช้เวลานาน มีผลกระทบกับสินค้าบางประเภท


“ขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเจรจากับทางการเมียนมาเพื่อขอผ่อนปรนให้นำสินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างจากฝั่งไทยสามารถเดินทางผ่านแดนไปเก็บไว้ในโกดังที่หมู่บ้านมูด่อง ซึ่งมีระยะทางเพียง 3 กม. เพื่อลดความแออัดในการขนถ่ายสินค้า นอกจากนั้นขอให้จัดสถานที่ขนถ่ายสินค้าแห่งใหม่ในบริเวณใกล้เคียงให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรบนถนน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสินค้าอาหารทะเลบางส่วนที่มีปัญหาเน่าเสีย เนื่องจากผู้ประกอบการจาก จ.มะริด ต้องรอคิวเพื่อขนถ่ายสินค้าเป็นเวลานาน” นายสันทัด กล่าว


แท็กที่เกี่ยวข้อง