"ศรีสุวรรณ"ร้อง ป.ป.ช.เอาผิด ครม.ไม่รายงานปฏิรูปประเทศ

2020-07-09 10:40:19

"ศรีสุวรรณ"ร้อง ป.ป.ช.เอาผิด ครม.ไม่รายงานปฏิรูปประเทศ

Advertisement

"ศรีสุวรรณ"ร้อง ป.ป.ช.เอาผิด ครม.ทั้งคณะเหตุไม่รายงานการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุก 3 เดือน

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันนี้สมาคมได้เดินทางไปยื่นคำร้องเพื่อเอาผิด ครม.ทั้งคณะ สืบเนื่องมาจากกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมูลเหตุมาจาก ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตว่าการที่สภาผู้แทนราษฎรนำวาระรับทราบรายงานความคืบหน้า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศช่วงเดือน ต.ค.ถึงธ.ค.ปี 2562 ของ ครม.มาบรรจุในวาระนั้นไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 ม.270 จึงเป็นเหตุให้มีการนับองค์ประชุมของสภาฯจนกระทั่งประธานสภาฯต้องสั่งปิดการประชุมเพราะมีสมาชิกมาร่วมประชุมไม่ถึงครึ่ง มีเพียง 226 คนจาก 448 คนเท่านั้น ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศเป็นประเด็นสำคัญที่ใช้เป็นข้ออ้างนำมาซึ่งการรัฐประหารเมื่อ 22 พ.ค.2557 จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ก็ได้บัญญัติบังคับให้ ครม.ต้องดำเนินการปฏิรูปประเทศตาม ม.257 ประกอบ พรบ.แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 2560 ซึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ม.270 ความว่า “ให้ ครม.แจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน” เพื่อป้องกันมิให้คณะรัฐมนตรีละเลยหรือเพิกเฉยต่อการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่าแต่การประชุมสภาฯ ล่มเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ความจึงปรากฏโดยปริยายว่า ครม.ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 ม.270 โดยชัดแจ้งเพราะไม่รายงานความคืบหน้า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาในทุก ๆ 3 เดือนตามที่กฎหมายบัญญัติ แสดงให้เห็นว่า ครม.ชุดนี้ไม่จริงใจต่อการปฏิรูปประเทศโดยชัดแจ้ง ซึ่งอาจมีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และอาจเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจมีผลให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.167 ประกอบ ม.170 และ ม.160 บัญญัติไว้ ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจำต้องนำความไปร้องเรียนต่อคณะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการเอาผิด ครม.ทั้งคณะต่อไป 

แท็กที่เกี่ยวข้อง