"บิ๊กป้อม"เผยกำจัดผักตบชวาเกินเป้าเกือบ 5 แสนตัน

2020-07-08 19:10:02

"บิ๊กป้อม"เผยกำจัดผักตบชวาเกินเป้าเกือบ 5 แสนตัน

Advertisement

"บิ๊กป้อม"เผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแล้ว 495,626 ตัน เกินเป้าหมายที่กำหนด

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุม ครม.ว่า จากการที่ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำภาคกลาง และภาคตะวันออก เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำไหลเพื่อรองรับน้ำหลากปี 2563 นั้น ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชแล้ว ดังนี้ 1. กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการกำจัดผักตบชวาไปแล้ว 103,774 ตัน 2. กรมชลประทาน 256,528 ตัน 3. กรมเจ้าท่า 99,585 ตัน 4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 25,162 ตัน และ 5. กรุงเทพมหานคร 10,577 ตัน  รวมทุกหน่วยงานสามารถกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 495,626 ตัน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากผักตบชวาสามารถแพร่พันธุ์ ได้อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้นได้ให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กำชับให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา

แท็กที่เกี่ยวข้อง