"เทพไท" ทวงเงิน 3 พันเยียวยานักเรียน

2020-07-08 12:20:14

"เทพไท" ทวงเงิน 3 พันเยียวยานักเรียน

Advertisement

"เทพไท" ทวงเงินเยียวยาให้นักเรียน 3,000 บาท ถามหาโครงการเรียนฟรีหายไปไหน ขอบคุณ กยศ. เพิ่มวงเงินกู้ยืมคนละ 600บาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่รัฐสภา นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้อภิปรายนำปัญหาความเดือดร้อนของนักเรียน และผู้ปกครอง เข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีการเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนช่วงเปิดเทอมว่าในขณะนี้ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วน มีความเดือดร้อน ยังบ่นว่าไม่มีเงินเพื่อนำมาซื้ออุปกรณ์การเรียน ตำราเรียนให้กับบุตรหลาน ที่เข้าเรียนภาคการศึกษาใหม่ แม้ว่าโรงเรียนจะมีการเปิดเรียนมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ก็ตาม แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนขาดความพร้อมในการเรียน ซึ่งตนเคยได้นำเสนอให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จัดเงินงบประมาณเยียวยาให้นักเรียนคนละ 1,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือนมาแล้ว แต่จนบัดนี้ยังไม่มี ความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้น ทำให้นักเรียนและผู้ปกครอง สิ้นหวัง มีความเดือดร้อนกันทั่วหน้า ซึ่งไม่ทราบว่าโครงการเรียนฟรี สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ยังอยู่หรือไม่ หรือหายไปไหน แต่โชคดีที่ยังมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ได้ตั้งขึ้นในยุคของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมายีนยันว่าได้เตรียมวงเงินสำหรับให้ผู้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษา กู้ยืมเพื่อนำไปใช้จ่ายดูแลบุตรหลานในการเปิดเรียนภาคการศึกษา 2563 ในเดือน ก.ค.63 จำนวน 34,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,000 ล้านบาท จากปีก่อน ซึ่งปล่อยกู้อยู่ที่ 28,000 ล้านบาท และเพิ่มค่าครองชีพผู้กู้ยืมเพิ่มขึ้นอีกรายละ 600 บาทต่อเดือน ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาทต่อเดือน ส่วนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาทต่อเดือน  นับว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปได้ระดับหนึ่ง แต่ก็เป็นเงินกู้จาก กยศ.ที่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ ส่งเงินชำระหนี้คืนในภายหลัง แต่ถ้ารัฐบาลมีมาตรการเยียวยานักเรียนคนละ 3,000 บาท ก็เป็นเงินให้ฟรีเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษา จะไม่ต้องเป็นภาระในการชำระหนี้ภายหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง